Byggeledelse

Byggeleder

Byggeleder representerer byggherre i styringen av entreprenørene tilknyttet byggeoppdraget.

Byggeleder rapporterer til prosjektleder eller i mindre prosjekter direkte til byggherre.

Vår byggeleder er høyskoleingeniør innenfor bygg- og anlegg

Byggeleder skal påse at byggeprosjektet følger alle beskrivelser, tegninger, forskrifter og generelt god byggeskikk.

Byggeleder skal ivareta byggherrens interesser mot entreprenørene og arbeide for at prosjektet gjennomføres i henhold til fremdriftsplaner, budsjett og med rett kvalitet.

De vanligste oppgavene til byggeleder:

Byggeledelse

Kontakt oss for tilbud

Kontakt oss

Del kontakt