Blog

u-verdi
Energirådgivning
Ask

Hva er u-verdi?

U-verdi = varmegjennomganskoeffisient U-verdien sier noe om bygningsdelens varmeisolerende evne. Krav i byggeforskriftene spesifiserer det maksimale varmetap ulike deler av bygningen kan ha. Bygningen inndeles

Les mer »
boligtype
Byggesak
Ask

Boligtyper

Oversikt over de mest vanlige boligtyper Småhus: frittliggende og sammenbygde bolighus med inntil tre målbare plan der bygningens høyde faller innenfor høydene som angitt i

Les mer »
Consterro skjema
Byggesak
Ask

Hva skal med i en byggesøknad?

Innhold i byggesøknaden Først må man avklare om tiltaket vi tenker å gjennomføre på tomten, er i henhold til regleringsbestemmelsene samt lover og forskrifter. Byggesøknaden

Les mer »
consterro
Byggesak
Ask

Bygg uten å søke

Skal du bygge et lite tilbygg, garasje, hagebod, pergola eller en annen bygning? Før du begynner er det lurt å undersøke dette:   Kommunen kan

Les mer »