SHA-koordinator

SHA = Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø

Det er byggherren sitt plikt å påse at det utarbeides en SHA-plan for byggeprosjektet og å utpeke SHA-koordinator.

SHA-koordinator sikrer et godt byggeprosjekt

Byggherrer som setter krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) integrerer SHA i prosjektet i utvikling- og utførelsesfasen for å:

Kontakt oss for pristilbud

Kontakt oss

Del kontakt