Tjenester

Tjenester

Draft like 3D rendering of a modern luxurious villa with swimming  pool

Tegning

Vi lager søkerklare tegninger basert på dine ideer.

Hjelm

Uavhengig kontroll

Vi utfører uavhengig kontroll (UK) av utførende i tiltaksklasse 1 og 2

byggesøknad

Byggesøknad

Vi fyller ut byggesøknaden for ditt byggeprosjekt

Byggeledelse

Byggeledelse

Som byggeleder vil vi etterstrebe å levere til riktig tid og med riktig kvaltitet, til riktig pris

Energimerke

Energirådgivning

Bruk energirådgiver godkjent av ENOVA

SHA-koordinator Consterro

SHA-koordinator

Det er krav til SHA-koordinator i byggeporsjekter. Vi kan bistå som koordinator

Kontakt oss

Del kontakt