Trenger naboen din å varsle deg før han setter igang å bygge?

Det er ikke alle titak på eiendommen som skal nabovarsles

Nei, din nabo kan blant annet bygge en garasje på inntil 50 kvadratmeter uten å si fra til deg eller søke kommunen.

Men en prat kan være nyttig

Så om du ser eller hører at det foregår byggeaktivitet hos naboen uten at du har fått beskjed er det slett ikke sikkert at naboen har gjort noe galt

Derfor kan en prat med naboen før du kontakter kommunen være lurt. Naboen har sikkert sjekket med kommunen og fått avklart om det kan bygges uten å søke.

Dette er forutsetninger for at naboen slipper å søke byggetillatelse og dermed også varsle deg

  • garasjen kan være inntil 50 kvadratmeter
  • det må være minimum 1,0 meter fra garasjen til nabogrensen
  • det må være minimum 1,0 meter fra garasjen til andre bygninger på samme tomt
  • garasjen kan ha maksimal mønehøyde på 4,0 meter
  • garasjen kan ha maksimal gesimshøyde på 3,0 meter
  • den kan bare ha én etasje, og den kan ikke ha kjeller

Andre eksempler på bygninger som naboen kan sette opp uten å byggesøknad og uten å varsle deg

  • bod, veksthus, søppelskur, sykkelskur, carport, vedbod eller dukkehus
  • bygning som kan også brukes til hobbyverksted, atelier, lysthus eller øvingslokale.

Alt annet må naboen varsle om

Siste innlegg

Kontak oss

Del kontakt