Hva skal med i en byggesøknad?

Innhold i byggesøknaden

Først må man avklare om tiltaket vi tenker å gjennomføre på tomten, er i henhold til regleringsbestemmelsene samt lover og forskrifter.

Byggesøknaden skal som minimum inneholde dette:

Listen vil i de fleste tilfeller være lenger

Innsending av byggesøknaden

Byggesøknaden sendes inn digitalt men kan også sendes i regulør post eller på e-post. NB! Noen kommuner tar ikke imot søknad på e-post

Saksbehandlingstid i kommunen

Kommunen sjekker byggesøknaden om den er i samsvar med gjeldende regelverk og at alle vedlegg er mottatt.
Først når kommunen har alle dokumenter i saken ansees byggesøknaden komplett.

Når byggesøknaden er komplett har kommunen 12 ukers frist for å svare på søknaden. Men i noen tilfeller har kommunen kun 3 ukers frist for svar.

Ferdigattest

Byggesaken avsluttes med ferdigattest utstedet av kommunen.

I enkelte tilfeller kan det søkes om midlertidig brukstillatelse om det kun er ubetydelige ting som gjenstår (f.eks er det vanskelig å lage plen om vinteren)

Kontakt oss for hjelpe via internett med byggesøknaden og tegniger

Siste innlegg

Kontak oss

Del kontakt