Bygg uten å søke

Skal du bygge et lite tilbygg, garasje, hagebod, pergola eller en annen bygning?

Før du begynner er det lurt å undersøke dette:

 

   • situasjonskart for din eiendom

   • reguleringsplan

   • kommuneplanens arealdel

   • kommunale vedtekter

  Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe de nødvendige dokumenter

  Sett deg godt inn i disse dokumentene før du starter byggingen. De gir blant annet svar på

    

    • hva du har lov til å bygge på eiendommen din

    • hvor du har lov til å bygge på eiendommen din

    • hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen din


   Husk at det er du som er ansvarlig for at alle lover og regler blir fulgt når du bygger. 

   Lykke til med ditt prosjekt

   Kontakt oss om du trenger hjelp til noe

   Siste innlegg

   Kontak oss

   Del kontakt