Slik jobber vi

Bestill i dag!

Du må først fylle ut kontaktskjemaet
Når vi har fått din kontaktinformasjon tar vi kontakt med deg for å registrere prosjektet ditt.
Når prosjektet er registrer hos oss og vi har mottatt all informasjon vi trenger av deg, så som bilder og beskrivelser o.a. så vil du motta pristilbud.

Liker du tilbudet takker du ja til dette.
Kort tid etter at du har bestilt, mottar du en faktura for tegnings arbeid og gebyrer for nabovarsling og ansvarlig søker dersom det er inkludert i ditt tilbud.

Dette er god hjelp når vi skal gi pris:
1. Skisser som viser hver etasje slik du ønsker dem inkludert vindusplasseringer.
2. Mål på skissene som forteller størrelsen på bygget.
3. Inspirasjonsbilder som viser hvilket utrykk du ønsker bygget skal ha.

Slik jobber vi

Det første som skjer er at vi kjøper tegninger og kart fra kommunen slik at vi har grunnlag til å tegne videre.
Finnes det ikke tegninger trenger vi hjelp av deg til å måle opp huset slik det er i dag. ​​

Vi starter så å tegne prosjektet ditt og tar kontakt dersom vi har spørsmål rundt skissene dine.
Vi sender deg et forslag på ferdig resultat som du må komme med tilbakemelding på. Dersom det er noe som må endres gir du beskjed om dette.
Vi utfører så endringene og sender deg ferdig resultat når faktura er betalt.

Betaling/levering

Du betaler faktura du fikk ved bestilling på forfall. Normalt leverer vi tegninger rundt forfallsdato.
I noen tilfeller blir tegninger forsinket av ulike årsaker, faktura skal alltid betales på forfall så lenge ikke annet er avtalt. ​

​Vårt mål er å levere innen 4 uker så sant du overholder dine frister og gir oss informasjonen vi trenger.

Vktig å vite

Det er viktig å vite når du skisserer opp prosjektet så bygger innervegger ca 10 cm og yttervegger ca 35 cm.
Dette vil spise av totalstørrelsen til huset. Så det er derfor viktig å tenke på dette når du planlegger romstørrelsene. Bruk gjerne målestokk når du skisserer opp.

Når vi har tegnet opp og sendt deg foreløpige tegninger for kontroll har du to virkedager på å gi tilbakemelding.
Dersom du trenger lengre tid må dette avtales med oss. Skal vi bli ferdig med tegningene i tide må du derfor gi oss tilbakemelding innen fristen som blir satt.

Koster endringer noe?

Ja, når du har mottatt ferdige tegninger fra oss blir andre endringer utført etter ønske fra deg. Vi gir da fastpris basert på dine ønsker.

Ansvarsrett

Vi leverer søknad om ansvarsrett for prosjektering av arkitektur: visuell utforming av bygg.

​Prosjektering

​Tegningene er ikke prosjekterte. De er tegnet med minstekravene i TEK-17, men de er ellers ikke dimensjonert og beregnet.
Dette må utføres av ansvarlig utførende og prosjekterende firma. En byggmester må for eksempel dimensjonere bjelker
og dragere slik at de tåler lastene som bygget blir utsatt for.
Vi gjør også oppmerksom på at alle mål må kontrollmåles på stedet da det ofte kan bli litt variasjoner avhengig av hvem som bygger prosjektet og hvilke løsninger de velger.

Hvem eier tegningene?

​Du eier tegningene og kan bruke dem fritt på ditt prosjekt.
Du har ikke mulighet for å bruke dem på andre tomter enn den som er avtalt ved bestilling.
Consterro as står fritt til å selge tegningene videre samt bruke tegningene som reklame i sine kanaler.
Dersom du ønsker å reservere deg mot at vi kan benytte tegningene fritt kan du kjøpe dem til odel og eie for kr 5 000,- i tillegg til pakkeprisen.

​Priser

​​Alle priser er eks mva.

Kontakt oss

Del kontakt