Boligtyper

boligtype

Oversikt over de mest vanlige boligtyper Småhus: frittliggende og sammenbygde bolighus med inntil tre målbare plan der bygningens høyde faller innenfor høydene som angitt i pbl. § 29-4 Enebolig: frittliggende bygning som er beregnet på en husstand. Begrep som enebolig i rekke eller sammenbygde eneboliger bør ikke benyttes. Enebolig med utleiedel/sekundærleilighet: frittliggende bygning som er […]

Hva skal med i en byggesøknad?

Consterro skjema

Innhold i byggesøknaden Først må man avklare om tiltaket vi tenker å gjennomføre på tomten, er i henhold til regleringsbestemmelsene samt lover og forskrifter. Byggesøknaden skal som minimum inneholde dette: Søknad om tillatelse til tiltak Hvor på tomten tiltaket skal plasseres viser du i et situasjonkart Tegninger som viser fasade-, plan-, og snittegninger Kvittering for […]

Trenger naboen din å varsle deg før han setter igang å bygge?

Nabovarsel

Det er ikke alle titak på eiendommen som skal nabovarsles Nei, din nabo kan blant annet bygge en garasje på inntil 50 kvadratmeter uten å si fra til deg eller søke kommunen. Men en prat kan være nyttig Så om du ser eller hører at det foregår byggeaktivitet hos naboen uten at du har fått […]

Bygg uten å søke

consterro

Skal du bygge et lite tilbygg, garasje, hagebod, pergola eller en annen bygning? Før du begynner er det lurt å undersøke dette:   Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe de nødvendige dokumenter Sett deg godt inn i disse dokumentene før du starter byggingen. De gir blant annet svar på Husk at det er du […]